Noms Valencians
castellà

Anaclet  i Anacleta 

Anaclet  i Anacleta 

Del grec, "l'invocat, el cridat".

Anacleto