Noms Valencians
castellà

Ana 

Ana 

De l'hebreu, "gràcia, pietat, misericòrdia".

Varis personages bíblics porten este nom. Popularisat per Santa Ana, mare de la Mare de Deu segons els texts apòcrifs.

Ana