Ana

Ana(♀)

Orige i significat

De l'hebreu, "gràcia, pietat, misericòrdia".

Observacions

Varis personages bíblics porten este nom. Popularisat per Santa Ana, mare de la Mare de Deu segons els texts apòcrifs.

En castellà

Ana