Ambròs

Ambròs(♂) i Ambròsia(♀)

Orige i significat

Del grec, "immortal, diví, pertanyent als deus".

Observacions

Els cristians romans li atribuïen el significat simbòlic de "destinat a la vida eterna, a la salvació".

En castellà

Ambrosio