Noms Valencians
castellà

Amat  i Amada 

Amat  i Amada 

Del llatí, "amat".

Els cristians romans li atribuïen el significat simbòlic de "amat per Deu".

Amado