Amós

Amós(♂)

Orige i significat

De l'hebreu, provablement significa "dur, portar", es podria interpretar com "Deu ha portat".

Observacions

Nom del tercer dels profetes menors de la Bíblia.

En castellà

Amós