Noms Valencians
castellà

Amós 

Amós 

De l'hebreu, provablement significa "dur, portar", es podria interpretar com "Deu ha portat".

Nom del tercer dels profetes menors de la Bíblia.

Amós