Noms Valencians
castellà

Amèlia 

Amèlia 

Poden haver contribuït diversos orígens a la formació d'este nom. D'una banda és una variant del nom Amàlia, pero també deu part del seu orige a un nom llatí d'orige provablement etrusc, i també pot ser variant de Emili.

Amelia