Noms Valencians
castellà

Alfret  i Alfreda 

Alfret  i Alfreda 

Del germànic, nom compost que significa "elf" i "consell".

Alfredo