Noms Valencians
castellà

Alfons  i Alfonsa 

Alfons  i Alfonsa 

Anfós

Del germànic, provable nom compost que significa "noble" (o "tot") i "dispost (per al combat)".

Alfonso