Aleixandra

Aleixandre(♂) i Aleixandra(♀)

Orige i significat

Del grec, "el que defén als hòmens".

Observacions

En la mitologia grega és el sobrenom de la deesa Hera, i en la Ilíada també és el sobrenom del príncip troyà Paris.

En castellà

Alejandro