Noms Valencians
castellà

Aleixandre  i Aleixandra 

Aleixandre  i Aleixandra 

Del grec, "el que defén als hòmens".

En la mitologia grega és el sobrenom de la deesa Hera, i en la Ilíada també és el sobrenom del príncip troyà Paris.

Alejandro