Aleix

Aleix(♂) i Aleixa(♀)

Orige i significat

Del grec, "defendre" o "alluntar".

En castellà

Alejo