Noms Valencians
castellà

Aldeguer 

Aldeguer 

Del germànic, nom compost que significa "noble" i "preparat" (per al combat).

Aldegundo