Noms Valencians
castellà

*Albert  i *Alberta 

*Albert  i *Alberta 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Berto i Berta

Del germànic, "el més ilustre i brillant".

Alberto