Albert

Albert*(♂) i Alberta*(♀)
Hipocorístics: Berto*(♂) i Berta*(♀)

Orige i significat

Del germànic, "el més ilustre i brillant".

En castellà

Alberto