Noms Valencians
castellà

Alberic 

Alberic 

Del germànic, nom compost que significa "elf" i "poderós".

En la mitologia grega, Alberic era el nano que custodiava el tesor dels nibeluncs.

És homòfon en el nom del poble valencià d'Alberich, encara que el seu orige és distint.

Alberico