Noms Valencians
castellà

Alòdia 

Alòdia 

Provablement germànic, nom compost que significa "tot" i "riquea".

Alodia