Alòdia

Alòdia(♀)

Orige i significat

Provablement germànic, nom compost que significa "tot" i "riquea".

En castellà

Alodia