Aida

Aida(♀)

Orige i significat

Provablement siga hipocorístic de Adelaida, pero podria ser també d'orige àrap i derivat de "tornar, repetir".

Observacions

Popularisat per l'òpera homònima de Verdi.

En castellà

Aida