Agnés

Agnés(♀)

Orige i significat

És un hipocorístic del nom Inés.

En castellà