Noms Valencians
castellà

Agatàngel 

Agatàngel 

Del grec, "mensager que porta bones notícies, albixer".

Agatángel