Noms Valencians
castellà

*Adolf 

*Adolf 

*: La vocal tònica es pronuncia oberta.

Del germànic, nom compost que significa "noble" i "llop".

Adolfo