Adela

Adela*(♀)

Orige i significat

Procedent de l'hipocorístic d'alguns noms germànics formats per un radical que significa "noble".

En castellà

Adela