Noms Valencians
castellà

Adam 

Adam 

De l'hebreu, "hòmens".

Nom del primer home segons el Génesis.

Adán