Noms Valencians
castellà

Ada 

Ada 

De l'hebreu, "ornament, bellea".

Ada