Ada

Ada(♀)

Orige i significat

De l'hebreu, "ornament, bellea".

En castellà

Ada