Noms Valencians
castellà

Absaló 

Absaló 

De l'hebreu, "pare de la pau".

Nom del tercer fill del rei Davit, que feu assessinar a son germanastre Amnon per a venjar la violació de sa germana. Es rebelà contra son pare i fon mort per Joap, general de Davit.

Absalón