Noms Valencians
castellà

Aaró 

Aaró 

Tradicionalment s'ha pensat que era un nom hebreu que significava "alt, elevat" o "montanyós, montanyés", pero possiblement siga d'orige egipci sense que es conega el significat.

Nom del germà de Moisés i primer sum sacerdot dels hebreus.

Aarón