Noms Valencians
castellà

Àfrica 

Àfrica 

Procedent de l'advocació de la Mare de Deu d'Àfrica, en alusió al nom del continent.

África